Visste du att 90 procent av alla färgreklamationer beror på handhavandefel? Jag kommer gärna hem till dig och besiktar din fasad!

Vi analyserar din tidigare färg

Innan du bestämmer färg bör du ta reda på vilken färg som tidigare använts -våra fasadexperter har rätt verktyg.

Kollar efter fuktskador

Sprickor i färgen, oskyddade ändträn och läckande hängrännor kan ställa till med fukt och mögelproblem.

Hjälper dig med färgval

Vi hjälper dig med tips och råd samt berättar vilken typ av underarbete du behöver göra för bästa resultat.

Du måste godkänna vår cookiepolicy för att göra en bokning.